Ceny prekladov pre angličtinu a nemčinu

PREKLAD: od 0,052 € / slovo
HOTELOVÝ PREKLAD: 0,026 € / slovo

*uvedené ceny sa vzťahujú na všetky jazykové kombinácie

Vážime si klientov, ktorí nám dôverujú…
Preferujeme dlhodobú, obojstranne prospešnú spoluprácu …

Normostranu Vám preložíme za 7.90,-€, 1 Normostranu článku Vám napíšeme za 7,50,-€.


 

Na základe vášho dopytu vám navrhneme najoptimálnejšie riešenie pre váš projekt a pripravíme vám individuálnu cenovú kalkuláciu podľa vašich požiadaviek. Cena sa odvíja od náročnosti textu, množstva textu a individuálnych požiadaviek. Konečná cena sa vypočítava z prekladu.
Stačí, ak nám zašlete váš text spolu s upresnením požiadavky mailom na info@jazykovypreklad.sk

Normostrana (skratka NS) je štandardizovaná strana s 1800 znakmi textu (vrátane medzier), čo pri písaní na stroji zodpovedá tridsiatim riadkom po šesťdesiat znakov, alebo približne 250 slovám bežného textu.

 

ZĽAVA PRE ŠTUDENTOV

Študentskú zľavu poskytujeme klientom, ktorí sa vedia preukázať študentským preukazom ISIC alebo iným preukazom, ktorý potvrdí ich status študenta.

AKVIZIČNÁ ZĽAVA

Akvizičnú zľavu poskytujeme všetkým novým klientom. Žiadajte si aj vy pri zadaní prvého projektu vašu akvizičnú zľavu.

KLIENTSKÁ ZĽAVA

Klientsku individuálnu zľavu poskytujeme klientom, s ktorými dlhodobo spolupracujeme, na celé portfólio nami poskytovaných služieb.
Klientsku zľavu poskytujeme na základe zmluvy o dlhodobej spolupráci.