Aj jedálny lístok patrí k efektívnym marketingovým nástrojom.

Aj jedálny lístok patrí k efektívnym marketingovým nástrojom.

Aj jedálny lístok patrí k efektívnym marketingovým nástrojom.

Aj jedálny lístok patrí k efektívnym marketingovým nástrojom. Aby však plnil skutočný marketingový účel, je treba venovať zvýšenú pozornosť pri jeho tvorbe a zadávaniu k prekladu. Pri prekladoch jedálnych lístkov jednoznačne šetríte peniaze – kedykoľvek totiž budete obmieňať menu, budete platiť len za preklad nových jedál a preklady starých jedál si len navolíte z Vašej vytvorenej databázy.

Tvorba jedálneho lístka by sa mala riadiť zásadou jednoznačnosti, t.j. menej je niekedy viac. V praxi to znamená zaradiť do Vášho menu len tie položky, o ktorých viete s istotou povedať, že sa budú dobre predávať. Ďalšia zásada úzko súvisí so stručnosťou. Nie je potrebné rozpisovať zloženie pokrmov, ani spôsob prípravy. Názvy jedál by mali byť zrozumiteľné, ale netreba zabudnúť zanechať v nich „nádych tajomstva“. Ostatné súvislosti môže v prípade potreby vysvetliť čašník. Ak má Vaše menu napr. historický štýl, treba vždy pamätať na to, že v niektorých cudzích jazykoch sa takéto fenomény dosahujú veľmi zložito.

V niektorých jazykoch, napríklad v angličtine, je obvyklé uvádzať, o ktorú časť zvieraťa sa jedná, čiže omnoho častejšie sa stretnete s výrazmi „hovädzí steak“ alebo „ kuracie stehno“ ako len „hovädzie mäso“. Cudzinci v slovenskej reštaurácii takúto špecifikáciu určite tiež radi privítajú. Cudzie názvy „tzv. pokušenia“ toho alebo iného druhu v názvoch jedál majú tendenciu cudzincov iba zmiasť. Oveľa podstatnejšie pre turistov je, ak vedia, čo si objednávajú a radšej sa nechajú prekvapiť príjemnou delikátnou „cudzokrajnou a novou“ chuťou.

Možno to znie ako klišé, ale určite nenechávajte preklad jedálneho lístka na Vašom personáli. Existuje veľa prípadov kedy sa hostia prinajlepšom pobavia a prinajhoršom pohoršia na čítaní Vášho jedálneho lístka.