SEO Preklady

SEO Preklad vs. Lokalizácia

SEO Preklady vs. lokalizácia

Chcete rozširovať portfólio Vášho podnikania na svojom pôvodnom trhu? Hľadáte nový trh, do ktorého by ste expandovali? Prečo nevytvoriť Vašej značke a Vášmu produktu nový jazyk? Ak chcete prostredníctvom Vašej spoločnosti konkurovať na globálnom trhu, musíte zvážiť preklad a lokalizáciu webových stránok.

Ak vyberiete Vašej webstránke alebo Vášmu blogu ten správny jazyk, môže to mať neuveriteľne prínosný efekt. Veľa služieb je v rôznych jazykoch stále málo zastúpených.

Do istej miery je to zapríčinené tým, že anglický jazyk je na internete stále zastúpený až príliš. V roku 2003 bolo 80 % stránok v anglickom jazyku. V súčasnosti to však nie je ani štvrtina všetkých publikovaných stránok v rámci webového obsahu. Viacero používateľov internetu vyhľadáva v inom jazyku, čo znamená, že preklad webových stránok a viacjazyčná SEO optimalizácia idú ruka v ruke.

Z tohto dôvodu existuje stále značné množstvo obsahu v rôznych jazykoch. Preklad Vášho webového obsahu do iného jazyka je úžasným spôsobom, ako rozšíriť Váš trh a potenciálne osloviť nové segmenty trhu. Netreba zabúdať na fakt, že SEO má v iných jazykoch rovnaký význam ako pri webovom obsahu napísanom v anglickom jazyku. Preto je potrebné nepodceňovať riadenie procesu prekladu.

Naši špecialisti Vám v tomto príspevku objasnia, ako zabezpečiť, aby Vaša stratégia SEO fungovala aj v iných jazykoch.

SEO Preklady

SEO Preklady | Zdroj: www.pexels.com

Kedy je potrebné preložiť obsah Vašej webovej stránky?

V prvom rade musíte zistiť, či máte prístup k správnym zdrojom na preklad obsahu aj prvkov SEO tým správnym spôsobom.

Je potrebné zosúladiť proces prekladu s opätovným spustením Vašej anglickej webovej lokality ako celku.

To Vám umožní zamerať sa na správny obsah, ktorý je potrebné aktualizovať. Je to zárukou aj toho, že preklad Vášho webového obsahu bude mať najnovšiu a najaktuálnejšiu verziu anglického obsahu.

Ak pridávate príspevky na svoj blog, tak potom aj ten bude potrebovať alternatívnu jazykovú verziu.

Na začiatok sa nebojte začať s chudobnejšou verziou web stránky. Pre začiatok stačí, ak bude poskytovať len najdôležitejšie informácie o Vašej firme a ponuke. Postupom času môžete obsah rozšíriť aj na iné sekcie.

 

Lokalizovaný výskum kľúčových slov je potrebný

Nemôžete len tak preložiť domáce kľúčové slová v nádeji, že sa dobre umiestnia na nových trhoch. Problémom tohto prístupu je, že nezohľadňuje objem vyhľadávania na rôznych trhoch alebo jedinečné kľúčové slová v jednotlivých krajinách, ktoré môžu mať vysoký objem vyhľadávania, ale nemajú domácu ekvivalentnú terminológiu.

Je potrebné využiť jazykovedcov a prekladateľov, ktorí sú rodenými lingvistami a rozumejú aj procesu vyhľadávania kľúčových slov. Prieskum kľúčových slov však nestačí na to, aby sa zabezpečila Vaša vedúca pozícia na nových trhoch. Je potrebná aj technická optimalizácia SEO.

V rámci plánovania prekladu by mala každá webová stránka obsahovať cieľové kľúčové slovo na celej stránke v nasledovných oblastiach:

  • Page title (názov stránky),
  • URL
  • Meta description (meta popis),
  • Headers (hlavičky),
  • Body copy,
  • Image alt text.

Ako Vaši potenciálni zákazníci nájdu Vašu webovú stránku?

Vďaka optimalizácii pre vyhľadávače (SEO). SEO je proces zlepšovania kvality a kvantity návštevnosti webovej lokality alebo webovej stránky z vyhľadávačov. Vaša spoločnosť zvyčajne vynakladá množstvo finančných prostriedkov na marketing, aby získala popularitu značky, a potom Vás Vaši potenciálni zákazníci zvyčajne nájdu online tak, že priamo zadajú názov Vašej spoločnosti do vyhľadávacieho poľa a vyhľadávače Vašu spoločnosť nájdu.

Prečo používať SEO marketing? Pri navrhovaní a vyvíjaní webovej stránky je potrebné nájsť také algoritmy SEO, ktoré budú obsah webovej stránky Vašej spoločnosti považovať za „číslo jeden“, teda tzv. „autoritu“ v danej oblasti a uvedú webovú stránku Vašej spoločnosti na prvej strane.

Ak ponúkate svoje produkty neanglicky hovoriacemu publiku, potom je potrebný nielen doslovný preklad obsahu Vašej webovej stránky, ale najmä SEO preklad. Aj keď má Vaša pôvodná anglická webová stránka veľmi dobré výsledky z hľadiska umiestnenia vo vyhľadávaní Google, preložené stránky v iných jazykoch sa vo výsledkoch vyhľadávača nemusia objaviť vôbec. Obsah Vašej webovej stránky by mal byť „lokalizovaný“ vo všetkých jazykoch cieľového publika. Zjednodušene povedané, obsah Vašej web stránky by mal byť prispôsobený miestnemu jazyku a jeho kultúre.

SEO preklad verzus lokalizácia

Pojmy SEO preklad a lokalizácia sa často zamieňajú, pretože oba pojmy sa týkajú prekladu. Jedná sa však o dva úplne odlišné procesy. Aj keď sa oba pojmy navzájom dopĺňajú, každý z nich má špecifické osobitné ciele, ktoré si vyžadujú odlišné prístupy.

Lokalizácia je preklad obsahu so zohľadnením kultúry cieľového jazyka. Doslovný preklad napríklad príslovia alebo idiómu, ktorý vo východiskovom jazyku funguje veľmi dobre, môže nielen stratiť svoj význam, ale v kultúre cieľového jazykového publika môže pôsobiť aj arogantne či dokonca urážlivo. Preto je cieľom lokalizácie preložiť obsah tak, aby priamo oslovil danú kultúru prostredníctvom použitia tých relevantných metafor, slovných hračiek, sloganov, či idiómov.

SEO preklad a SEO optimalizácia sú dva fenomény, ktoré sú navzájom poprepájané, aby nielen komunikovali s ľudskými čitateľmi, ale aby bola webstránka pútavejšia pre algoritmy vyhľadávačov. Rovnako ako sú pri tvorbe obsahu webovej stránky dôležité kľúčové slová použité vo vyhľadávacích reťazcoch vo východiskovom jazyku, je potrebné venovať pozornosť aj kľúčovým slovám, ktoré boli použité vo vyhľadávacích reťazcoch v cieľovom jazyku. Podobný prístup platí aj v prípade značiek, názvov, metapopisov, a pod.

Prečo je potrebné lokalizovať?

Odpoveď na túto otázku nájdeme, ak získame odpoveď na otázku prečo vôbec lokalizujeme naše webové stránky. Hlavným cieľom lokalizácie webovej lokality je predstaviť spoločnosť, jej fungovanie či produkty inej kultúre prostredníctvom internetu a dosiahnuť, aby Vašu spoločnosť ľudia v iných krajinách dokázali nájsť. Vďaka SEO prekladu alebo lokalizácii môže byť Vaša spoločnosť na internete viditeľná.

Lokalizácia je tímová práca

SEO preklad a lokalizácia je tímová práca. | Zdroj: www.pexels.com

Profesionálne lokalizovaný obsah je alfa a omega

Obsah je kráľom v SEO. Je potrebné myslieť lokálne, aby ste sa stali globálnymi. Naši odborníci Vám radi pomôžu so SEO prekladom Vašej webovej stránky. Nasmerujú Vás na cestu k širším trhom a vyšším predajom prostredníctvom prekladu webových stránok a viacjazyčnej SEO optimalizácii.