Ako robiť SEO v roku 2021?

Najčastejšie otázky a odpovede o SEO v roku 2021

Je SEO v roku 2021 iné ako bolo v minulosti? Čo sa zmenilo vplyvom krízy? Vnímate fakt, že Vaša webstránka sa nachádza medzi stovkami až tisíckami ďalších slovenských webov? Aj to je práve dôvod, prečo venovať pozornosť kvalitnému obsahu a SEO, vďaka ktorému budete viditeľní vo vyhľadávačoch na súvisiace kľúčové slová. Náš tím profesionálov pre Vás v nasledovnom článku priniesol odpovede na 7 najčastejších otázok súvisiacich so SEO.

Čo je cieľom SEO?

Ide o to, kto sa túto otázku pýta. Hlavným cieľom je optimalizovať web, aby bol lepšie dohľadateľný, je to neplatená časť reklamy predovšetkým v Googli. Je potrebné, aby sa marketéri nesnažili vnímať SEO len ako proces robotov vyhľadávačov, ale najmä ako prostriedok skvalitňovania webu, a tým pádom sa web posúva v rámci marketingu aj podnikania niekde smerom hore. Všetky tieto procesy zlepšujú aj výkonnostné kampane a celkovo kvalitu použitia a zlepšenia kvality konverznosti.

Každý, kto je na webe by mal robiť SEO?

Áno, ak je cieľom priviesť ľudí na web, tak by mal SEO robiť každý.

Ako súvisí SEO s faktorom „user experience“?

Google zverejnil v roku 2021 SEO faktory, ktoré ovplyvňujú pozíciu vo vyhľadávači a medzi nimi sa v súčasnosti kladie dôraz najmä na „user experience.

Na to, aby ľudia využívali Google, čo teda aj Google chce, musí Google ponúkať také výsledky, ktoré uspokoja uspokoja užívateľa. Google sa pritom snaží do tohto procesu zapájať aj metriky, ktoré vedia zaistiť že určitý druh webu je prehľadný, že sa rýchlo načíta a že „user“ nájde informáciu, ktorú hľadal a ktorú potrebuje.

Ktoré faktory berie Google do úvahy pri zobrazení web stránky?

Faktory ovplyvňujúce rýchlosť načítania webu
Čo vplýva na rýchlosť načítania webu?

Google si slová kategorizuje, aby vedel zhodnotiť, že užívateľ webu tieto slová potrebuje a hľadá. Ďalej je to rýchlosť načítania, pretože v rámci akéhokoľvek kanálu chce užívateľ aby sa obsah načítal rýchlo. Ďalej je to responsivita webu a využiteľnosť na mobilných zariadeniach. Existujú segmenty, kde pri zobrazovaní prevyšuje mobilné zariadenie, sú však aj odbory, kde prevyšuje počítačová obrazovka.

Ak má niekto neresponzívnu verziu webu, má šancu uplatniť sa dobre vo výsledkoch vyhľadávania?

Google uprednostňuje weby, ktoré majú vysokú responzitivitu.

Aká rýchla by mala byť web stránka?

Žiaden človek nie je ochotný čakať 10 sekúnd na stránke, kým sa mu určitá web stránka zobrazí. Ak je rýchlosť načítania web stránky 2,5 sekundy, ide o výborný výsledok. Ak sa rýchlosť načítania pohybuje v rozmedzí 2,5 sekundy až 4 sekundy, je to signál slabšej rýchlosti načítania. Ak je rýchlosť načítania web stránky nad 4 sekundy, ide o slabú rýchlosť.

Aké nástroje možno využiť na meranie rýchlosti?

Nástrojov na meranie rýchlosti je veľmi veľa. Veľmi účinným nástrojom je nástroj PageSpeed Insights, pretože je priamo od Google. Ďalším užitočným nástrojom je Lighthouse, ktorý je taktiež od Google, a ktorý zároveň ukazuje aj ďalšie metriky, ako napríklad performance, SEO a prístupnosť. Ďalšie nástroje vedia ukázať detailný pohľad aj na nedostatky ako aj „response time“. Ide napríklad o GTmetrix alebo o klasický webový crawler. Google Analytics vie tiež ukázať priemernú rýchlosť načítania web stránok.

Ak Vás článok zaujal, ďalšie informácie si môžete nájsť tu.