Ako sa stať (úspešným) prekladateľom?

Ako sa stať (úspešným) prekladateľom?

Ako sa stať (úspešným) prekladateľom?

Presadiť sa v oblasti prekladov a tlmočenia je v dnešnej dobe pomerne náročný chlebíček.

Laická predstava o práci prekladateľa je poväčšine idylická: oddýchnutý prekladateľ sa posadí ráno do svojho pracovného kresla, naleje si čaj a potom trpezlivo ťuká do svojho počítača nejaké vety. Sem-tam nenáhlivo nahliadne do slovníka, aby si overil slovíčko a niekedy podvečer vypne počítač s pocitom dobre vykonanej práce. Realita je však ale úplne iná.


Prekladateľskej práce je málo, prekladateľských agentúr veľa, a preto prekladatelia nebývajú najlepšie zaplatení. Tlmočiť pre najvyššie diplomatické špičky sa zase podarí tiež len hŕstke naozaj špičkových tlmočníkov. Súčasťou prekladania sú nárazové termíny a dlhé hodiny práce, neraz aj v noci.


Je treba zbúrať ešte jeden obľúbený mýtus, a to, že prekladateľ by mal disponovať vynikajúcou znalosťou cudzieho jazyka. Práve naopak, prekladateľ musí v prvom rade dokonale, bez kompromisov ovládať svoj rodný jazyk, aby jeho výstupom boli odborne, štylisticky i gramaticky bezchybné texty – v slovenčine. Okrem odborného pozadia je ešte ďalšia možnosť, ako sa odlíšiť a získať komparatívnu výhodu: určite sa oplatí vyštudovať menej frekventované alebo exotickejšie jazyky. Dobrou voľbou môže byť arabčina, čínština a svoj veľký návrat slávi aj ruština.


Získané vedomosti o histórii, literatúre, gramatike a etymológii z príslušného odboru na vysokej škole sú síce nadovšetko cenné, ale pri strete s realitou pracovného trhu zostanú prakticky nevyužité.
Ak mladý človek navyše vyštuduje kombináciu jazykov, ktorými vládne obrovské množstvo ďalších ľudí, značne ho to hendikepuje, pretože jeho hlavní konkurenti sa náborujú z radov odborne podkutých. Je to pochopiteľné, pretože hlavný dopyt v oblasti prekladov a tlmočenia je po technických textoch, napríklad z oblasti IT, strojárstva, automobilového priemyslu, práva alebo medicíny a farmácie. Ak ste laik, ktorý sa v daných oblastiach vonkoncom nevyzná, konkurenti s odbornými znalosťami vás poľahky predbehnú alebo pocítite, že prekladať niečo, čomu nerozumiete, môže byť nesmiernym utrpením.