Lokalizácia je viac ako preklad.

Lokalizácia je viac ako preklad.

Lokalizácia je viac ako preklad.

Termíny preklady (napr. webstránky) a lokalizácia (napr. webstránky) sa často zamieňajú.  Nemusí sa to na prvý pohľad zdať, ale lokalizácia sa od klasického prekladu predsa len líši. Preklad je proces transformácie pôvodnej (zdrojovej) jazykovej verzie, akými sú text, multimédiá, elektronické knihy alebo aplikácie do iného (cieľového) jazyka jednoduchou náhradou slov z jedného jazyka do druhého. Lokalizácia webstránky je viac špecializovaný proces prispôsobovania sa obsahu webstránky a aplikácií pre regionálne alebo miestne zvyklosti. Je to niečo viac ako preklad, pretože úprava zdrojového jazyka a iných prvkov stránky apelujú na kultúrne preferencie zákazníka v rámci jeho vlastného cieľového jazyka. Zdrojový text sa extrahuje napr. z aplikácie, preloží do požadovaného jazyka, spätne importuje a otestuje sa funkčnosť celej aplikácie. Úlohou lokalizácie je preložiť text tak, aby nebolo nutné prepisovať programovací kód softvéru.

V rámci lokalizácií na www.jazykovypreklad.sk lokalizujeme rôzne druhy softwéru, napr. web stránky, mobilne aplikácie, výučbové programy, podnikové aplikácie, atď.