Lokalizácia nie je len o jazyku.

Lokalizácia nie je len o jazyku.

Lokalizácia nie je len o jazyku.

Existujú odvetvia, ktoré pôsobia „cezhranične“ a vytvárajú terminológiu, ktorá by mala byť použiteľná pre všetky štáty zúčastňujúce sa v rámci týchto odvetví. Prekladatelia sa snažia používať výrazy, ktoré nemajú špecifický a veľmi osobitný význam v konkrétnej kultúre, čo niekedy vedie až k tomu, že sa tradičné anglické pojmy nahrádzajú novými neutrálnymi, t.j. pri preklade textov je veľmi dôležitá správna lokalizácia prekladu. Lokalizácia nesie v sebe viac ako preklad. Zahŕňa preklad, ale aj iné faktory akými sú dĺžka textu, idiomatické spojenia a zvraty, kultúrne narážky, miery, formáty dátumov, strán, atď.

Terminológiu nemôžete automaticky prispôsobiť krajine, do ktorej jazyka text prekladáte, teda nemôžete anglickú zmluvu preložiť do slovenského jazyka slovenskými právnymi inštitútmi, ak je tá anglická úprava úplne odlišná od našej. Na druhej strane, „právnym jazykom zmluvy“ nebude vždy jazyk, v ktorom je zmluva formulovaná. Pri lokalizácii treba brať do úvahy množstvo fenoménov, a to nielen metrické miery a jednotky meny, ale aj tlačený dokument, ktorý sa môže navrhnúť na európsku veľkosť papiera A4 (210 na 297 mm alebo 8,27 palca x 11,7 palcov) namiesto americkej veľkosti papiera (8,5 x 11 palcov). Tieto nepatrné, no nie zanedbateľné odlišnosti vo veľkosti môžu mať ďalekosiahle následky vo formátovaní a prelamovaní strán. Ak sa niekomu zobrazí dátumový formát 4/5/15, v USA to znamená 5. apríla, ale vo Veľkej Británii 4. mája. Tieto odlišnosti môžu byť veľmi rozhodujúce. V rámci dĺžky textu môže preklad z anglického jazyka do iných jazykov vyústiť do zväčšenia objemu textu od 30 do 100 %. Ide o to, že konečný význam je rovnaký, ale spôsob, akým sa vyjadrí v jednotlivých jazykoch, je rozdielny. Ak Vás niekto osloví: „Como se llama?“ a ste pôvodom Španiel, má to na Vás osobnejší vplyv, ako keď Vám niekto povie v angličtine: „What is your name?“ Vy mu síce rozumiete, pretože rozprávate po anglicky, avšak viac Vás jednoznačne osloví španielska domáca verzia textu.

Ak Vás lokalizácie oslovili viac ako preklady, radi Vám na www.jazykovypreklad.sk poradíme, ktorá alternatíva je pre Vás viac efektívnejšia.