Lokalizácia webových stránok.

Lokalizácia webových stránok.

Lokalizácia webových stránok.

Tvrdenie, že lokalizácia webových stránok sa od klasického prekladu výrazne líši už dnes nepatrí medzi novodobé fenomény. Lokalizácia zahŕňa nielen prácu samotného prekladateľa, ktorý berie do úvahy kultúrne odlišnosti a tomu prispôsobuje text, ale zahŕňa vytváranie jazykových mutácií, implementáciu do webových stránok a testovanie ich správnych funkcií.

Prispôsobenie odlišnému kultúrnemu prostrediu sa týka napríklad formátu dátumu a času – typickým príkladom je pracovná doba: v slovenčine je to 17:00, v angličtine 5:00 pm, a pod.

Formát čísel v češtine v prípade 12 220,60 Kč bude v angličtine CZK 12,220.60, v nemčine 12.200,60 CZK a v japonskom jazyku 1,2220.60 CZK.

Formulárové položky akými sú IČO, DIČ, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, PSČ, kraj, okres a pod. má každá krajina odlišné. Aj tak veľmi podobné jazyky, akými sú čeština a slovenčina majú odlišné formulárové položky. Slovenský variant pre české DIČ (daňové identifikačné číslo) je IČ DPH.

Na záver sa jazyková mutácia testuje v kontexte celého webu z pohľadu užívateľa, čo štandardný preklad neumožňuje.

Chcete sa dozvedieť viac o výhodách lokalizácie? Zaujíma Vás cena lokalizácie Vašich webových stránok? Navštívte www.jazykovypreklad.sk.