Muzeálne exponáty, ktoré sa prihovárajú návštevníkom

Muzeálne exponáty, ktoré sa prihovárajú návštevníkom

Muzeálne exponáty, ktoré sa prihovárajú návštevníkom

Jazyk múzeí alebo muzeálny diskurz má umožniť turistom naučiť sa, pochopiť a preskúmať témy súvisiace s muzeálnymi exponátmi takým spôsobom, ktorý má byť vzdelávací a zmysluplný ich každodennému životu. Najlepším príkladom je exponát v múzeu, ktorý sa Vám prihovára.

Návštevníci môžu byť zapojení do dialógu o správach a témach, ktoré v sebe obsahujú muzeálne exponáty. Zapojiť návštevníka do života múzea znamená vytvoriť muzeálny diskurz, ktorý sa musí zamerať na identifikáciu takých žánrov v popiskoch muzeálnych exponátov, ktoré by čo najefektívnejšie oslovili návštevníkov a aktivovali ich process myslenia a vytvárania asociácií, ktoré budú mať spojitosť s ich životom a životnými skúsenosťami.  

V prípade, že potrebujete pripraviť nové alebo prepracovať pôvodné popisky k muzeálnym exponátom, ktoré “hovoria k návštevníkom”, kliknite na www.jazykovypreklad.sk