Špecifiká právneho prekladu.

Špecifiká právneho prekladu.

Špecifiká právneho prekladu.

Keďže rôzne druhy prekladu vyžadujú rozličné zručnosti, špecializácia je veľmi dôležitá. Profesionálny prekladateľ právnych textov sa nezameriava napr. na marketingovú funkciu, ale na správne používanie terminológie a ekvivalentný význam v cieľovom jazyku. Na to, aby ste pri preklade právnych textov pochopili súvislosti, musíte poznať kultúru spoločnosti, z ktorej pochádza. Každý štát má svoj právny poriadok a vlastnú právnu terminológiu. Problém nevznikne ak bude mať jazykový ekvivalent približne rovnaký význam ako originálny pojem, alebo v živote prekladaného právneho dokumentu nebude tento výraz až taký podstatný. Ale čo ak práve váš intuitívny výber ekvivalentu bude rozhodujúci pre posúdenie významu sporného ustanovenia? 

Prečo neexistuje jednotná právna terminológia, ktorá by mala jednoznačný ekvivalent v inom jazyku a nemohlo by dochádzať k posunu vo význame? Odpoveď je jednoduchá – právo vytvárajú ľudia na základe spoločenskej dohody. Každý štát na svojom území vytvára určité právne normy, ktoré mu slúžia na to, aby ustriehol čo sa v spoločnosti deje a umožnil jej rozvoj. Keďže neexistuje univerzálne správne riešenie, každý štát si určí trochu odlišné pravidlá, ktoré vyhovujú jeho spoločnosti. Jednoducho povedané – čo štát, to iné právne predpisy, iná koncepcia právnej úpravy a iná terminológia.

Ak ste sa teda rozhodli venovať právnemu prekladu, tak Vás veľmi nepoteším – kým kolegovia z oblasti medicíny, letectva, chémie či termodynamiky budú všetci hovoriť o tých istých veciach, len každý v inom jazyku, právnici z rôznych krajín budú používať rozdielne právne úpravy a rozdielnu terminológiu. (v Anglicku majú torts, na Slovensku máme vlastnícke právo k nehnuteľnostiam). Slovensko je súčasťou kontinentálnej právnej kultúry, ktorá stojí na pilieroch rímskeho práva, legislatívnej (parlamentnej) tvorby práva a písaných prameňov. Preto je omnoho jednoduchšie nájsť obdobu našich právnych inštitútov v Nemecku, Francúzsku či Poľsku. Anglicky hovoriace krajiny si zase vytvorili vlastnú právnu kultúru nazývanú anglo-americká, či anglo-saská.