Aké funkcie má plniť preklad turistických textov?

Dokáže presvedčivý text predať?

Aké funkcie má plniť preklad turistických textov?

Turizmus je činnosť, ktorá zahŕňa priamy kontakt medzi kultúrami, najmä folklór, zvyky, gastronómiu, tanec, etiketu, atď. Preto sa jazyk turizmu vníma ako neodhadnuteľná hodnota medzi turistami a miestom, ktoré navštevujú, t.j. predovšetkým spojenie miestnej a zahraničných kultúr.

Spoločnou charakteristikou jazyku turizmu je za účelom pridania krásy a odlišnosti textu na lexikálnej úrovni používanie pozitívnych prídavných mien, ktoré musia oslovovať turistov (úžasný, veľkolepý, exotický, mnohofarebný). Používanie tretích stupňov, buď s prídavnými menami alebo s morfologickou formou (najvýchodnejší) je tiež veľmi frekventované. Lexikálny výber kľúčových slov musí byť veľmi dômyselný a sofistikovaný, napr. dobrodružstvo, sen, predstava, potešenie, únik – všetky musia byť v súlade s očakávaniami turistov pri výbere dovolenky. Netreba zabudnúť na používanie kultúrnych preferencií, tzv. reálií  (chiringuito, gazpacho, atď.), ktoré nemajú žiaden ekvivalent v cieľovom jazyku a pôsobia veľmi osobne.

Na syntaktickej úrovni sa venuje viac pozornosti nominalizácii (t.j. keď prídete na hotel – po príchode do hotela); imperatívom – za účelom nabádania turistov na daný úžitok, ktorý sa im ponúka (t.j. Ak chcete ochutnať pravé menu, navštívte miestne trhoviská pod šírym nebom.) a používanie prítomného jednoduchého času, aby ste sprítomnili minulosť (… Stonehenge zostáva miestom zázrakov a záhady…)

Keďže cieľom turistických textov je informovať a opísať krajinu, región, kultúru, atď., referenčná funkcia je vždy na funkčnej úrovni a patrí ku hlavnej funkcii, persuasívna alebo oslovovacia funkcia je ďalšia z primárnych funkcií a expresívna, konatívna a poetická funkcia sú sekundárnymi funkciami.  

Ak chcete vytvoriť text, ktorý by nenútene presvedčil Vašich potenciálnych klientov v hotelierstve, obráťte sa na náš tím odborníkov, ktorí Vám s Vaším inšpiratívnym textom radi pomôžu.

Možno Vás bude tiež zaujímať, ako možno prostredníctvom jedálneho lístka vytvoriť presvedčivý text.